Tegelijkertijd werken aan vitaliteit en mentaliteit!

Vind u of uw kind het lastig om over nare zaken te praten of dingen waar je tegen aan loopt in dit leven?

Duvefit biedt psychomotorische hulpverlening. Dit houdt in: doormiddel van sport en spel hulp bieden ten behoeve van de cliënt. Niet geforceerd samenzitten en over problemen spreken maar juist spelenderwijs op uw tempo komen wij tot diepere gesprekken. We nemen uitgebreid de tijd om elkaar beter te leren kennen en vanuit een vertrouwensband alle dingen te benoemen om er vervolgens samen mee aan de slag te gaan.

‘’Door sport in te zetten als middel onderscheidt Duvefit zich door zowel de fysieke als de bio psychosociale kant van de hulpverlening in te zetten. De kracht hiervan is om mensen d.m.v. sport hun waarde en talenten in te laten zien of te (her)ontdekken’’.

Primair is Duvefit er voor mensen die door een al dan niet aangeboren fysieke of geestelijke beperking buiten de maatschappij dreigen te vallen. De kwaliteit van leven voor deze mensen verhogen, is waar Duvefit voor staat. Door sport als middel te gebruiken, wordt de weerbaarheid verhoogd en begeleidt Duvefit deze mensen terug de maatschappij in. Daarbij werkt Duvefit vanuit de overtuiging dat zorg op maat situationele zorg is, vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen gedacht.

De Duvefit methode

Duvefit werkt door samen een persoonlijk behandelplan op te stellen, gesprekstechnieken toe te passen, het geven van huiswerkopdrachten en samen te kijken naar oplossingen.

Duvefit werkt door inzet van sport aan vaardigheden en competenties. Denk hierbij aan assertiviteitstraining (weer leren grenzen aan te geven), SocialMedia gebruik, trauma verwerking en het bespreken van dilemma’s. Alles met het doel om weer vertrouwen krijgen en sociale interactie te bevorderen. We doen er alles aan om er voor jou te zijn. Het gaat om waar jij mee worstelt of tegen aanloopt!

Wie je ook bent, waar je ook mee worstelt; Duvefit is er voor jou!

Golden Duve circle

Waarom? Mensen met een al dan niet aangeboren fysieke of geestelijke beperking uit hun isolement halen en laten participeren in de maatschappij.
Hoe? Sport wordt als middel ingezet om met de hulpvrager in contact te komen, de hulpvragers meer zelfvertrouwen te geven en de hulpvrager in contact te laten komen met andere sporters.
Wat? Voor elke hulpvrager wordt een traject op maat gemaakt.

Financieringsmogelijkheden

Duvefit is aangesloten bij de maatschap ‘Zorg van Zeeuwse Kwaliteit’ (ZVZK). Duvefit levert zowel Zorg in natura (ZIN), als Zorg vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB).

Hoe een traject er uit ziet, is afhankelijk van uw zorgvraag. Deze staat uiteraard centraal in het hulpverleningstraject. De zorg vindt plaats binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet of de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Indien uw indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw indicatie van de gemeente persoonlijke begeleiding is toegekend, kan op basis hiervan begeleiding worden ingekocht op uw zorgvraag.

Indien u geen indicatie heeft van het CIZ, WMO, Jeugdwet of WLZ heeft kan uw gemeente u helpen bij het aanvragen van de juiste indicatie. Wij zijn uiteraard bereid u met advies bij te staan.

Maatschap ZVZK is binnen Zeeland een nieuwe maatschap van bestaande zorgaanbieders waaronder Duvefit. Door de samenwerking binnen deze maatschap is het makkelijker om in het kader van de Jeugdwet, WMO en WLZ, de hulpverlening bij Duvefit te betrekken.

De maatschap ZVZK staat in alle fasen van het leven voor professionele en kwalitatieve zorg vanuit het hart en met oog voor de hulpvrager. De maatschap ZVZK en de afzonderlijke bedrijven als Duvefit hebben korte lijnen met zorgverleners, hulpvragers en netwerken. Dat maakt Duvefit heel toegankelijk.